Şurayı devlet azası nedir

2020 Archive

1

Devlet ve İşadamları by Ayşe Buğra - Goodreads

23 Ağu 2019 insan topluluğunun oluşturduğu ve merkezî idare (devlet) karşısında belli bir Var ise bu etkinin derecesi nedir? Meclis-i umumî-i vilâyet azası kazalar tarafından intihap olu- Şura-yı Devlet evrakın kendisine gelmesin-.

Leave a Reply